ردیف رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
سمینار علوم داده 2018 علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
کارگاه کار تیمی با بازی چرخ مربع علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
دوره جامع آموزش فن بیان، گویندگی و اجرا علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
ترم زمستان آموزشگاه نیکان علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
آموزش ساخت پادکست علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
دوره مجازی تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
دوره آموزشی ساخت کلیپ صوتی (پادکست) علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
حیات اندیشه (دوره مطالعاتی آثار شهید آوینی) علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
دوره تعلیم و تربیت علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات

بلیت های من

وضعیت رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
انصراف
سمینار علوم داده 2018 علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت نشده
کارگاه کار تیمی با بازی چرخ مربع علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره جامع آموزش فن بیان، گویندگی و اجرا علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ترم زمستان آموزشگاه نیکان علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
آموزش ساخت پادکست علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره مجازی تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزشی ساخت کلیپ صوتی (پادکست) علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
حیات اندیشه (دوره مطالعاتی آثار شهید آوینی) علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره تعلیم و تربیت علیرضا هوشمند شنبه ۳۰ دی ساعت : جزئیات