ردیف رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
دوره آموزش غیرحضوری ایمنی برق کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
کارگاه تربیت مربی فکر پروری کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
دوره آموزشی غیرحضوری ایمنی گودبرداری کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
سمینار رایگان کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
دوره آموزش غیرحضوری HSE MS کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
دوره آموزش غیرحضوری ایمنی عمومی کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
آموزش غیرحضوری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ایزو 45001 کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
کسب درامد از اینستاگرام کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
آموزش ساخت بنر متحرک(گیف) کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
دوره آموزش مجازی HSE اجرایی بر اساس الزامات OSHA کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات

بلیت های من

وضعیت رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
انصراف
دوره آموزش غیرحضوری ایمنی برق کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت نشده
کارگاه تربیت مربی فکر پروری کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزشی غیرحضوری ایمنی گودبرداری کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
سمینار رایگان کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزش غیرحضوری HSE MS کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزش غیرحضوری ایمنی عمومی کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
آموزش غیرحضوری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ایزو 45001 کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
کسب درامد از اینستاگرام کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
آموزش ساخت بنر متحرک(گیف) کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزش مجازی HSE اجرایی بر اساس الزامات OSHA کادیک | kadik سه شنبه ۱ خرداد ساعت : جزئیات